Veel voorkomende afkortingen en begrippen bij CrossFit Kampen.

Afkorting Naam Uitleg
RX As prescribed, as written het voorgeschrevenen
WOD Workout Of the Day workout van de dag
OH Overhead boven het hoofd
AMRAP As Many Reps (rounds) As Possible zoveel mogelijk herhaling (rondes) als mogelijk
EMOM Every minute on the minute op elke even of uneven minuet start je you oefening(en) resterende tijd is rust.
BP Bench Press bankdrukken
BS Back Squat squat, met barbell achter het lichaam op de traps
BW(t) Body Weight lichaamsgewicht
CFT CrossFit Total opsomming 1 max rep van deadlift, press, back squat
WUP CrossFit Warming Up warming up binnen CrossFit
CLN Clean clean
MB Medicine Ball leren bal van een bepaald gewicht
C&J Clean and Jerk clean and jerk
C2 Concept 2 concept 2 roeiers
DL Deadlift deadlift
FS Front Squat squat met gewicht voor het lichaam, in front rack positie
GHD Glute Hamstring Developer toestel die de mogelijkheid geeft tot het maken van sit-ups en back Extensions
HSPU Handstand Push Up push up in handstand positie
KB Kettle bell kettble bell is een gewicht met een verlengde hefboom, gebruikt voor het uitvoeren van diverse oefeningen.
KTE Knee To Elbow knieeen naar de ellebogen
MetCon Metabolic Conditioning metabole conditionering
MU Muscle Up gymnastische oefeningen, pull en push beweging
OHS OverHead Squat squat, gewicht boven het hoofd
PC Power Clean clean van de grond
PR Personal Record persoonlijk record
PP Push Press een gewicht van schouder tot positie over het hoofd variant
AFAP As fast as possible zo snel mogelijk
THE GIRLS Benchmark Workouts workouts met een vrouwennaam die internationaal bekent zijn
PU Pull Up optrekken
TIMECAP De tijd waarbinnen een workout gefinisht moet zijn.
DNF Did not finish de workout niet binnen de time-cap gehaald
LBS gewicht in Pounds Amerikaanse meeteenheid voor gewicht
REP Repetition herhaling
BENCHMARK meetbare WoD om je progressie te meten
RM Repetition Max, max lift on 1 repetition maximaal gewicht op 1 herhaling
SET Number of repetitions een getal van een aantal herhalingen
SN Snatch oefening binnen weightlifting gedeelte
SQ Squat kniebuiging
TTB/T2B Toes to bar tenen naar de bar (als gymnastische oefeningen)